ข้อมูลส่วนตัว

 

 

ดิฉันชื่อ เยาวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ เป็นคนเชื้อสายไทยพักอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1992 ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจาก  ร๊อตเตอร์ดัมโฮกเคอสคูลและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ เอกการตลาด จาก มหาวิทยาลัยอีรัสมัสร๊อตเตอร์ดัม
 
ดิฉันมีความเชี่ยวชาญในสามภาษา กล่าวคือ ภาษาไทย ภาษาดัตช์และภาษาอังกฤษ   หลังจากจบการศึกษาดิฉันทำงาน
เป็นนักการตลาดกว่า 10 ปีและดำรงตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้บริษัทของดัตช์และบริษัทเครือข่ายของอังกฤษ ในเดือนมิถุนายน ปี 2010 ดิฉันจัดตั้งสำนักงานแปลของของตัวเองชื่อว่า'ไทยฟอร์ทาว'โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการงานแปลและงานล่ามที่มีคุณภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาดัตช์และในทางกลับกัน ดิฉันทำงานเป็นล่ามและนักแปลอิสระให้กับบริษัทงานแปลที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ ดิฉันถือว่าความเข้าใจทางด้านภาษาและวัฒธนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นสื่อสำหรับการสนทนาระหว่างบุคคล
 

 
ดิฉันเข้ารับการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถในอาชีพนี้อย่างสม่ำเสมอ ดิฉันรักษาจรรยาบรรณของล่ามและนักแปล
อย่างเคร่งครัด และเสนองานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและแม่นยำ  ตรงต่อเวลา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของดิฉันได้ที่นี่คะ